Worki

W skład naszego parku maszynowego wchodzi 8 automatów do produkcji worków foliowych ze zgrzewem bocznym i dennym oraz do perforacji folii na arkusze foliowe. Wykonujemy worki do automatycznego pakowania owoców i warzyw nawinięte na rolę z makro wentylacją. Zastosowanie innowacyjnej technologii składania oraz zgrzewania folii pozwala na wykonanie worka ze zgrzewem dolnym oraz bocznym zadrukowanego dookoła bez przerw po obwodzie.

W naszej ofercie znajdują się także worki ze zgrzewem bocznym zblokowane zapinkami lub kształtkami z drutu. Zgrzewamy folię o grubości od 10 ?m do 250 ?m, na workach mogą być wykonane otwory wentylacyjne o różnych wielkościach, ilościach i dowolnym rozmieszczeniu. Formujemy także w workach fałdy boczne lub fałdę dolną na wydrukowanej folii dzięki czemu uzyskujemy nadruk w zakładkach bocznych lub w zakładce dolnej opakowania.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul mająca na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

This post is also available in: angielski