Firma F.H.P. „MALPAK” realizuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich

Zaproszenie do składania ofert

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Ogłoszeń prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściliśmy w dniu dzisiejszym, tj. 09.07.2018 r. zapytanie ofertowe nr 70/09/07/2018 dotyczące realizacji zadania pn. „Zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P „MAL-PAK” Leszek Mul”. Przedmiotem zapytania jest zakup fabrycznie nowego urządzenia – bobiniarki służącej do krawędziowania, cięcia oraz perforacji na gorąco specjalistycznej folii spożywczej. Szczegółowe informacje zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami opublikowane na stronie internetowej www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

Zapraszamy Państwa do składania ofert!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul mająca na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.