Firma F.H.P. „MALPAK” realizuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul mająca na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

Implementacja innowacyjnego procesu technologicznego

w celu poszerzenia oferty firmy MAL-PAK

F.H.P. „MAL-PAK” LESZEK MUL realizuje projekt „Implementacja innowacyjnego procesu technologicznego w celu poszerzenia oferty firmy MAL-PAK” finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przyczyni się do wdrożenia nowego procesu i poszerzenia oferty produktowej firmy. Wartość projektu: 5.794.222,50 zł, wkład Funduszy Europejskich: 2.590.912,50 zł.

Opracowanie rękawa foliowego

o podwyższonych właściwościach i nowych funkcjonalnościach

F.H.P. „MAL-PAK” LESZEK MUL realizuje projekt pn. „Opracowanie rękawa foliowego o podwyższonych właściwościach i nowych funkcjonalnościach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Projekt przyczyni się do poszerzenia oferty firmy. Wartość projektu: 1.115.979,00 zł, dofinansowanie: 559 015,00 zł.

„W ramach projektu Wnioskodawca skorzysta z usługi doradczej w zakresie opracowania projektu wzorniczego, przedmiotem której będzie opracowanie innowacyjnego, ulepszonego rękawa foliowego o podwyższonych parametrach. Opracowany rękaw foliowy docelowo cechować będzie się zwiększoną odpornością i wytrzymałością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, poprzez co dostosowany zostanie do potrzeb producentów rynku spożywczego, zwłaszcza w odniesieniu do żywności ekologicznej i funkcjonalnej. Wytrzymałość rękawa zapewni utrzymanie trwałości i świeżości produktów oraz utratę właściwości odżywczych.

Dodatkowymi funkcjonalnościami będzie jego identyfikowalność dzięki wprowadzonemu znakowaniu, w tym znakowaniu w zakresie wyznaczania kolejnych metrów rękawa. Celem wdrożenia zaprojektowanego produktu, Wnioskodawca zakupi linię do produkcji rękawa w technologii rozdmuchu, dzięki której możliwe będzie produkowanie ulepszonej folii o określonych funkcjonalnościach z jednoczesnym, określonym znakowaniem produktu. Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i ugruntowanie pozycji rynkowej Firmy, która od początku specjalizuje się w produkcji opakowań różnego rodzaju. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, ulepszonego produktu – rękawa foliowego o podwyższonych parametrach wytrzymałości mechanicznej. Nowy produkt opracowany zostanie w ramach usługi doradczej. Produkt charakter.będzie się identyfikowalnością, osiągniętą dzięki specjalnemu znakowaniu rękawa. Celem wdrożenia innowacyjnego rękawa o określonych funkcjonalnościach, Wnioskodawca doposaży się w niezbędną infrastrukturę – linię do produkcji folii o zadanych parametrach z jednoczesnym znakowaniem produktu.Wdrożenie do oferty Wnioskodawcy innowacyjnego rękawa foliowego pozwoli na dywersyfikację działalności firmy i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Mal-Pak od początku specjalizuje się w produkcji opakowań różnego rodzaju i systematycznie podejmuje się kolejnych inwestycji celem ciągłego rozwoju i poszerzania oferty chcąc odpowiadać na zapotrzebowanie rynkowe i oczekiwania odbiorców. Wdrożenie innowacyjnego rękawa foliowego stanowić będzie kolejny krok w strategii rozwoju Firmy.”