Firma F.H.P. „MALPAK” realizuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich

Zamówienia

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy określone w poniższym dokumencie, zwane dalej OWSiD, dotyczą produktów i/lub usług sprzedawanych przez F.H.P.”MAL-PAK Leszek Mul i mają zastosowanie do wszystkich aktualnych i przyszłych umów sprzedaży lub dostaw. Niniejsze OWSiD obowiązują od dnia 01.11.2017 r.