Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul mająca na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.

Implementacja innowacyjnego procesu technologicznego

w celu poszerzenia oferty firmy MAL-PAK

F.H.P. „MAL-PAK” LESZEK MUL realizuje projekt „Implementacja innowacyjnego procesu technologicznego w celu poszerzenia oferty firmy MAL-PAK” finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przyczyni się do wdrożenia nowego procesu i poszerzenia oferty produktowej firmy. Wartość projektu: 5.794.222,50 zł, wkład Funduszy Europejskich: 2.590.912,50 zł.

Opracowanie rękawa foliowego

o podwyższonych właściwościach i nowych funkcjonalnościach

F.H.P. „MAL-PAK” LESZEK MUL realizuje projekt pn. „Opracowanie rękawa foliowego o podwyższonych właściwościach i nowych funkcjonalnościach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Projekt przyczyni się do poszerzenia oferty firmy. Wartość projektu: 1.115.979,00 zł, dofinansowanie: 559 015,00 zł.

Firma F.H.P. „MALPAK” realizuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich

This post is also available in: angielski