Firma F.H.P. „MALPAK” realizuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich

Zaproszenie do składania ofert

Uprzejmie informujemy, że w Bazie Konkurencyjności zamieściliśmy w dniu dzisiejszym, tj. 26.04.2019 r. zapytanie ofertowe nr 17535 dotyczące realizacji zadania pn. „Implementacja innowacyjnego procesu technologicznego w celu poszerzenia oferty firmy „MAL-PAK”. Przedmiotem zapytania jest zakup fabrycznie nowego urządzenia – tj.  bezzębatkowej fleksograficznej maszyny drukarskiej z centralnym cylindrem.  Szczegółowe informacje zawiera zapytanie ofertowe wraz z załącznikami opublikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17535

Informacja o wybranym wykonawcy:

Italexport Eksport-Import, ul. Modrzewiowa 6, 09-520 Grabina, Polska – oferta wpłynęła dnia 27.05.2019 godz. 9:30, 787.800,00 EUR.

Więcej informacji: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17535#

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul mająca na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup bobiniarki z funkcją perforacji służącej do produkcji specjalistycznej folii spożywczej przez F.H.P. „MAL-PAK” Leszek Mul współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”.